ELT online

  Descrierea proiectului
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abordare și metode

Proiectul prezintă o expoziție multimedia care include: fotografii (cu scriitori, cărți, manuscrise etc.); fragmente audio-video (filme, interviuri, recitaluri de muzică și poezie, reprezentații teatrale etc.); date istorico-literare; cărți electronice. Acest proiect propune o viziune scenografică modernă a discursului expozițional și o abordare multilinguală, utilizând tehnologia digitală multimedia.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temele expoziției

Informația curentă prezintă o sinteză a literaturii europene, cu autorii reprezentativi. Structura este una cronologică și include principalele curente ale literaturii europene: Antichitatea, Evul Mediu, Renașterea, Clasicismul și Barocul, Iluminismul, Romantismul, Realismul, Naturalismul, Parnasianismul, Simbolismul, Literatura Modernă și Contemporană.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proiectul tehnic

Proiectul EuroLiteraTur prezintă un sistem interactiv de informație, organizat pe o structură progresivă, pe ecran de tip Info Touch. Proiectul oferă o soluție integrată - software și hardware - cu o interfață grafică a expoziției multimedia și un suport tehnic - o rețea computerizată cu acces liber pentru vizitatori: 3 sisteme info touch, 3 videoproiectoare sau monitoare cu plasmă, care proiectează permanent imagini ale expoziției.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scop

Scopul principal al proiectului este de a promova și a încuraja lectura, prioritatea fiind apropierea tinerilor de valorile culturale europene comune, ca modalitate de educare informală

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obiective

Promovarea dialogului cultural și a literaturii europene; evidențierea rădăcinilor și a elementelor comune din patrimoniul literar european, diversitatea culturală și dezvoltarea noilor forme de expresie literară; facilitarea accesului publicului la patrimoniul cultural comun al Uniunii Europene.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activități

Expoziție permanentă interactivă multimedia - București, România
Expoziție itinerantă interactivă multimedia - Atena, Grecia
Expoziție itinerantă interactivă multimedia - Zaragosa, Spania
Expoziție itinerantă interactivă multimedia - Roma, Italia
Expoziție itinerantă interactivă multimedia - Lodz, Polonia
Expoziție itinerantă interactivă multimedia - Praga, Republica Cehă
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO-ORGANIZATORI ȘI PARTENERI

Co-organizatori
Prefectura Atenei, Grecia; Colline Romane Turismo SpA, Grottaferrata (RM), Italia;
Tempo Training and Consulting, Praga, Republica Cehă; Academia de Științe Umane și
Economice, Lodz, Polonia; MT Servicios de Formation, Zaragosa, Spania; Magister Software,
București, România
 
 

Parteneri asociați
Fundația Hary Irwin, Belfast, Irlanda de Nord, UK; Centre de Sculpture, Montolieu, Franța; Province of Potenza, Department of Education, Italia; Ambasada României din Londra, UK; Centrul Cultural Român din Viena, Austria; Ambasada României din Stockholm, Suedia; Museu Nacional da Imprensa, Lisabona, Portugalia; Muzeul Literaturii Române, Iași; Universitatea din București - Facultatea de Litere, România; Televiziunea Națională Română (TVR); Societatea Română de Radiodifuziune, Centrul Național de Cinematografie, România; Arhiva Națională de Filme, Uniunea Scriitorilor din România; Asociația Artiștilor de Teatru din România; Microsoft Corporation, România; Institutul Francez, București, România; Centrul Cultural Ceh, București, România; Institutul Cervantes, București, România

Instituții co-finanțatoare
Ministerul Culturii, Cultelor și Afacerilor Religioase din România;
Consiliul General al Municipiului București

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justificarea proiectului

Prin caracteristicile sale formale (științifice și tehnice), derularea acestui proiect reprezintă o alternativă inovatoare la tipul clasic de expoziție literară, proiectând o imagine virtuală și dinamică a literaturii europene. Proiectul pune accent pe următoarele dimensiuni: atractivitate, accesibilitate, interactivitate, pluridisciplinaritate, informatizare, multilingualism, urmărind impulsul dat de inițiativa Uniunii Europene "eEurope: o societate informațională pentru toți".

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BENEFICIARI

La nivel local: Municipalitățile orașelor București, Atena, Roma, Praga, Lodz și Zaragosa.
La nivel individual: tinerii din Europa (elevi și studenți) și publicul larg european. Proiectul e axat pe creșterea interesului pentru acest domeniu în rândul tinerilor și pe apropierea acestora de valorile comune ale literaturii și culturii europene, ca modalitate de educare informală. De asemenea, proiectul evidențiază atractivitatea, interactivitatea și accesibilitatea publicului larg la informație, cultură și educație.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPACT

Cunoașterea patrimoniului literar, cu o importantă semnificație europeană, accesibil publicului larg. Răspândirea metodelor și a tehnicilor inovative la nivel european. Facilitarea accesului la informație și cultură. Încurajarea lecturii operelor literare europene.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Proiectul este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctual de vedere al autorului. Comisia nu poate fi responsabilă pentru folosirea informației conținute.
 
 

 

Prima paginăHarta evenimentelorEchipaDownloadReferințe